CO2-Prestatieladder

75% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2009

Wij willen tot de top 3 beste mvo-performers in de sector behoren. Naast het voortdurend verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving door preventie en investering in mensen, hebben we daarom CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 in ons beleid opgenomen:

CO2-reductiedoelen 2022 – 2024

 • Wij stoten 75% minder CO2 per miljoen bedrijfsopbrengsten uit dan in 2009
 • Onze eigen werklocaties (kantoren en projecten) zijn zonder schadelijke uitstoot en restafval
 • We ontwerpen circulair, hergebruiken materiaal hoogwaardig en bouwen met duurzame en circulaire materialen
 • Al onze projecten dragen bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit

Concrete reductiedoelstellingen

Dit vertaalt zich naar de volgende concrete CO2-reductie doelstellingen:

 • Wij reduceren onze totale bruto eigen uitstoot (scope 1 en 2) in 2030 met 75% t.o.v. 2009 , gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten
 • Onze uitstoot voor zakelijke mobiliteit per FTE (scope 1 en 3) is in 2030 50% minder dan in 2016
 • We verlagen de CO2-footprint in de betonketen door onder meer:
  • Inkoop van beton met een lage MKI-waarde en/of CSC-gold
  • 100% van het vrijkomende beton uit werken hoogwaardig te hergebruiken
 • We reduceren ons totale eigen energieverbruik (scope 2) in 2030 met 20% t.o.v. 2016, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten
 • In 2035 opereren wij klimaatneutraal

Deze CO2-reductiedoelstellingen hebben we verder uitgewerkt per scope voor de jaren 2022 tot en met 2024. Dit leidt tot jaarlijkse ambities, die wij bijstellen bij het eerder behalen van gestelde doelen. De nader uitgewerkte doelen zijn te vinden in het document ‘Duurzame doelstellingen Strukton Groep 2022-2024′.

Ons energiemanagementplan conform NEN-EN 16001 helpt ons het efficiënt gebruik van energie continu te verbeteren. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van ons integrale managementsysteem en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Mvo-beleidsverklaring, reductiedoelstellingen en energiemanagementprogramma

Recente CO2-voortgangsrapportages

Reductie in de keten

Steeds meer zijn wij (pro)actief in duurzame ontwikkelingen in de gehele sector.  Voorbeelden hiervan zijn:

 

Verder kijken wij bij te nemen investeringen steeds meer naar de CO2-effecten.

Ketenanalyses

CO2-Bewust certificaat

Draag jij bij?

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom! Mail ons jouw suggesties, ideeën of voorstellen.

Stuur ons een mail

Meer over duurzaamheid

Lees hier meer over hoe wij duurzaam ondernemen

Klik hier