CO2-Prestatieladder

50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2021

Wij willen tot de top 3 beste mvo-performers in de sector behoren. Naast het voortdurend verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving door preventie en investering in mensen, hebben we daarom voor het klimaat vier hoofddoelen geformuleerd:

Hoofddoelen

  • In 2030 zijn onze eigen werklocaties (kantoren en projecten) zonder schadelijke uitstoot en restafval
  • In 2030 ontwerpen we circulair, hergebruiken we materiaal hoogwaardig en bouwen we met duurzame en circulaire materialen
  • In 2030 dragen al onze projecten bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit
  • In 2035 opereren wij klimaatneutraal

CO2-reductiedoelstellingen

Dit vertaalt zich naar de volgende concrete CO2-reductiedoelstellingen:

  • Wij reduceren onze totale bruto eigen uitstoot (scope 1 en 2) in 2030 met 50% t.o.v. 2021, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten
  • Onze uitstoot voor zakelijke mobiliteit per FTE (scope 1 en 3) is in 2030 50% minder dan in 2016
  • Binnen de waardeketen betreffende de productie en ingebruikstelling van circulair betonnen bovenleidingportalen reduceren we 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 2023
  • Binnen de waardeketen betreffende de productie van aanleg van spoorballast reduceren we 50% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 2023

Deze CO2-reductiedoelstellingen hebben we verder uitgewerkt per scope voor de jaren 2024 tot en met 2026. Dit leidt tot jaarlijkse ambities, die wij bijstellen als we de gestelde doelen eerder behalen. Klik hier voor de nader uitgewerkte doelen.

Ons energiemanagementplan conform NEN-EN 16001 helpt ons het efficiënt gebruik van energie continu te verbeteren. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van ons integrale managementsysteem en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Mvo-beleidsverklaring, reductiedoelstellingen en energiemanagementprogramma

Mvo-beleidsverklaring

Reductiedoelstellingen

Energiemanagementprogramma

Recente CO2-voortgangsrapportages

2023: CO2 Voortgangsrapportage (Q4)

2023: CO2 Voortgangsrapportage (Q2)

2022: CO2-voortgangsrapportage (Q4)

2022: CO2-voortgangsrapportage (Q2)

2021: CO2-voortgangsrapportage (Q4)

2021: CO2-voortgangsrapportage (Q2))

2020: CO2-voortgangsrapportage (Q4)

2020: CO2-voortgangsrapportage (Q2)

2019: CO2-voortgangsrapportage (Q4)

Draag jij bij?

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom! Mail ons jouw suggesties, ideeën of voorstellen.

Stuur ons een mail

Meer over duurzaamheid

Lees hier meer over hoe wij duurzaam ondernemen

Klik hier