Strukton All Right

Integriteit

Onze belangrijkste leidraad: Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaggeving en het afleggen van verantwoording.

Wij danken ons succes niet alleen aan onze kerncompetenties bij de uitvoering van projecten op wereldniveau, maar ook aan onze integriteit en ethisch handelen. In alle bedrijfsonderdelen staan wij dan ook voor integer zaken doen.

Strukton All Right

Onder de noemer Strukton All Right schenken wij door middel van trainingen, presentaties en interne communicatie aandacht aan de bedrijfscultuur om medewerkers bewuster te maken van ethische regels, tekenbevoegdheid, het voldoen aan wet- en regelgeving in eigen land en daarbuiten en risicomanagement bij samenwerking met (buitenlandse) partijen. Wij kennen verschillende gedragsregels en statuten die de kaders aangeven voor het functioneren van ons bedrijf. De Gedragscode Integer Zakendoen bevat de belangrijkste regels die wij volgen om eerlijk en rechtvaardig te ondernemen.

Gedragscode

De Gedragscode Integer Zakendoen is van toepassing op iedereen die voor en met Strukton werkt. De gedragscode helpt te bepalen wat eerlijk en rechtvaardig is in het werk, naast de bestaande lokale wetgevingen. De code is integraal opgezet en maakt op heldere wijze de verbinding met diverse bestaande beleidsstukken en regelingen, zoals het beleid voor omgaan met geschenken en uitnodigingen, het beleid voor bestrijding van omkoping en corruptie, het beleid voor mensenrechten en de regeling ongewenst gedrag. De regeling ongewenst gedrag stelt medewerkers in staat (vermeende) onregelmatigheden binnen de onderneming te melden, onder andere bij een vertrouwenspersoon. Daarnaast biedt Strukton medewerkers de mogelijkheid vermoedens van misstanden anoniem via een externe partij te melden.

Documenten

De onderstaande links leiden naar de meest relevante documenten met betrekking tot de Gedragscode Integer Zakendoen.

Gedragscode integer zakendoen

Mvo-beleidsverklaring Strukton – Nederlandse entiteiten

Mvo gedragsprincipes voor leveranciers

Beleid voor geschenken en uitnodigingen

Beleid voor bestrijding van corruptie

Meldprocedure

Wil je meer informatie over het Strukton integriteitsprogramma Strukton All Right? Neem dan contact op met de compliance officer van het betreffende bedrijfsonderdeel:

Compliance Officers

Strukton Groep

Willem-Jan Wieland, Chief Legal Officer en lid Executive board, (willemjan.wieland@strukton.com)

Jan-Maurits Hoijtink (janmaurits.hoijtink@strukton.com)

Strukton Rail Nederland

Ingrid de Jong (ingrid.dejong@strukton.com)

Strukton Infrastructure Specialties en Strukton Wegen & Beton

Jan van de Riet (jan.vanderiet@strukton.com)

Strukton Rail Nordics

Sheila Skog (sheila.iskog@strukton.se)

Strukton Rail Italië (Clf)

Guiseppi Perri