Duurzaamheid

Met onze partners dragen wij bij aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van civiele infrastructuur en spoornetwerken.

Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden duurzame infrastructuur voor een veilige, toegankelijke en comfortabele wereld, nu en in de toekomst. Daarbij zorgen wij goed voor onze mensen. Ook bewegen we naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve manier van werken en produceren. Wij streven naar een koploperpositie in onze sector, waarbij we onze stakeholders inspireren om samen te werken aan het behalen van deze ambitie.

Kansen voor verduurzaming

De infrasector biedt enorme kansen voor verduurzaming. De impact van onder meer onze sector op de leefomgeving is onhoudbaar, zowel wat betreft grondstoffengebruik en afval, als uitstoot en biodiversiteit. Wij benaderen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vanuit de keten: samen met onze ketenpartners maken wij de toekomstbestendige wereld van morgen. Alle mensen en bedrijven die werken met of onder de vlag van, Strukton dragen bij aan een sector die in staat voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoor- en weginfrastructuur.

Sustainable Development Goals

Ons mvo-beleid leunt op de vijf pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace. Deze pijlers vormen ook de basis voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die moeten leiden tot een betere wereld in 2030. Sinds 2020 nemen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere wereld in 2030 op in onze strategie. Daarbij richten we ons op die SDG’s die het beste aansluiten op onze kernactiviteiten en de belangrijkste gezamenlijke mvo-waardes van ons en onze stakeholders. Dit zijn SDG 7, 8, 9, 12, 13, 15 en 17.

Doelstellingen

Wij willen tot de top 3 beste mvo-performers in de sector behoren. Naast het voortdurend verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving door preventie en investering in mensen, hebben we daarom de volgende doelstellingen voor 2030 in ons beleid opgenomen:

  • Wij stoten 75% minder CO2 per miljoen bedrijfsopbrengsten uit dan in 2009
  • Onze eigen werklocaties (kantoren en projecten) zijn zonder schadelijke uitstoot en restafval
  • We ontwerpen circulair, hergebruiken materiaal hoogwaardig en bouwen met duurzame en circulaire materialen
  • Al onze projecten dragen bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit

Een nadere uitwerking van de CO2-reductiedoelstellingen per scope vind je op onze pagina over CO2-reductie.

Quote icon Wij bestaan 100 jaar en gaan duurzaam door. Het jaar 2022 zijn we gestart met het verzamelen van 100 duurzame daden. Quote icon

100 duurzame daden

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren

Een greep uit ons duurzaamheidsnieuws

Artikel

Podcast over groene mobiliteit

Lees meer
Lees meer over Podcast over groene mobiliteit

Artikel

Biobased bankjes doemen op in Nederland

Lees meer
Lees meer over Biobased bankjes doemen op in Nederland

Artikel

CO2-uitstoot Strukton daalt structureel

Lees meer
Lees meer over CO2-uitstoot Strukton daalt structureel

Artikel

Op weg naar 75% minder CO2-uitstoot

Lees meer
Lees meer over Op weg naar 75% minder CO2-uitstoot

Artikel

Zonnefietspad en groene geluidsschermen

Lees meer
Lees meer over Zonnefietspad en groene geluidsschermen

Artikel

Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties

Lees meer
Lees meer over Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties

Artikel

SDG’s brengen Strukton in de volgende duurzame versnelling

Lees meer
Lees meer over SDG’s brengen Strukton in de volgende duurzame versnelling

Artikel

Hoge CO2-reductie leidt tot bijstelling ambitie

Lees meer
Lees meer over Hoge CO2-reductie leidt tot bijstelling ambitie

Artikel

Impact maken en bruggen bouwen met duurzame bruggen

Lees meer
Lees meer over Impact maken en bruggen bouwen met duurzame bruggen

Artikel

Het is nog nooit niet gelukt

Lees meer
Lees meer over Het is nog nooit niet gelukt

Artikel

Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Lees meer
Lees meer over Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Artikel

De bouwplaats wordt steeds groener

Lees meer
Lees meer over De bouwplaats wordt steeds groener

Artikel

De 100 duurzame daden bereikt

Lees meer
Lees meer over De 100 duurzame daden bereikt

Artikel

De één na laatste 10 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over De één na laatste 10 van 100 duurzame daden

Artikel

Deel 5 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over Deel 5 van 100 duurzame daden

Artikel

De tweede 10 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over De tweede 10 van 100 duurzame daden

Artikel

De eerste 10 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over De eerste 10 van 100 duurzame daden

Relevante documenten