In 2035 opereren wij klimaatneutraal

Duurzaamheid

In 2030 hebben wij geen schadelijke uitstoot en restafval meer op onze werklocaties, ontwerpen we circulair, hergebruiken we materiaal hoogwaardig en bouwen we met duurzame en circulaire materialen. Ook dragen al onze projecten in 2030 bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit. In 2035 opereren wij klimaatneutraal. Zo maken wij impact met onze diensten voor duurzame infrastructuur. Samen met onze partners in de keten.

Samen duurzaam onderweg

Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden duurzame infrastructuur voor een veilige, toegankelijke en comfortabele wereld, nu en in de toekomst. Daarbij zorgen wij goed voor onze mensen. Wij streven naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve manier van werken en produceren. En willen leidend zijn in onze sector, waarbij we onze stakeholders inspireren om samen te werken aan het behalen van onze duurzaamheidsambities.

Strukton duurzaam onderweg

Kansen voor verduurzaming

De impact van onze sector op de leefomgeving is fors, zowel wat betreft grondstoffengebruik en afval, als uitstoot en biodiversiteit. Dat geeft enorme kansen voor verduurzaming. Dus zoeken wij de samenwerking met onze ketenpartners om de toekomstbestendige wereld van morgen te maken. Alle mensen en bedrijven die werken met of onder de vlag van, Strukton dragen bij aan een sector die instaat voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoor- en weginfrastructuur.

Sustainable Development Goals

Ons mvo-beleid leunt op de vijf pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace. Deze pijlers vormen ook de basis voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die moeten leiden tot een betere wereld in 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere wereld in 2030 hebben we opgenomen in onze strategie. Daarbij richten we ons op die SDG’s die het beste aansluiten op onze kernactiviteiten en de belangrijkste gezamenlijke mvo-waardes van ons en onze stakeholders. Dit zijn SDG 7, 8, 9, 12, 13, 15 en 17.

Hoofddoelen

Wij willen tot de top 3 beste mvo-performers in de sector behoren. Naast het voortdurend verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving door preventie en investering in mensen, hebben we daarom vier hoofddoelen geformuleerd:

  • In 2030 zijn onze eigen werklocaties (kantoren en projecten) zonder schadelijke uitstoot en restafval
  • In 2030 ontwerpen we circulair, hergebruiken we materiaal hoogwaardig en bouwen we met duurzame en circulaire materialen
  • In 2030 dragen al onze projecten bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit
  • In 2035 opereren wij klimaatneutraal

Een nadere uitwerking van doelstellingen per scope vind je op onze pagina over CO2-reductie.

Check ook onze mvo-beleidsverklaring

Quote icon 100 concrete duurzame daden zetten wij in het zonnetje. Quote icon

100 duurzame daden

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren

Manuela Studer

Manager Sustainability


06 27 38 41 90

Een greep uit ons duurzaamheidsnieuws

Artikel

CO2-rapportage – steeds kleinere voetafdruk

Lees meer
Lees meer over CO2-rapportage – steeds kleinere voetafdruk

Artikel

Duurzame bovenleidingportalen van circulair beton

Lees meer
Lees meer over Duurzame bovenleidingportalen van circulair beton

Artikel

CO2-uitstoot Strukton daalt structureel

Lees meer
Lees meer over CO2-uitstoot Strukton daalt structureel

Artikel

Marktpartijen bieden circulaire oplossing voor versterken verouderde bruggen

Lees meer
Lees meer over Marktpartijen bieden circulaire oplossing voor versterken verouderde bruggen

Artikel

Op weg naar 75% minder CO2-uitstoot

Lees meer
Lees meer over Op weg naar 75% minder CO2-uitstoot

Artikel

Zonnefietspad en groene geluidsschermen

Lees meer
Lees meer over Zonnefietspad en groene geluidsschermen

Artikel

Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties

Lees meer
Lees meer over Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties

Artikel

SDG’s brengen Strukton in de volgende duurzame versnelling

Lees meer
Lees meer over SDG’s brengen Strukton in de volgende duurzame versnelling

Artikel

Hoge CO2-reductie leidt tot bijstelling ambitie

Lees meer
Lees meer over Hoge CO2-reductie leidt tot bijstelling ambitie

Artikel

Impact maken en bruggen bouwen met duurzame bruggen

Lees meer
Lees meer over Impact maken en bruggen bouwen met duurzame bruggen

Artikel

Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Lees meer
Lees meer over Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Artikel

De bouwplaats wordt steeds groener

Lees meer
Lees meer over De bouwplaats wordt steeds groener

Pagina

100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over 100 duurzame daden

Quote icon Wij maken impact met onze diensten voor duurzame infrastructuur. Samen met onze partners in de keten. Vandaag maken we morgen. Wat doe jij? Quote icon