Bekijk alle artikelen

Bredere scope, steeds kleinere voetafdruk

Ons werk aan duurzame infrastructuur in Europa heeft impact op het klimaat. Al meer dan 15 jaar is het verlagen van de CO2-uitstoot in onze eigen operatie én in de keten een belangrijk doel in ons duurzaamheidsbeleid. Elk half jaar rapporteren we daarover. Eerst voor Nederland en sinds 2021  tevens voor België. In lijn met onze strategische roadmap nemen we vanaf 2022 ook de cijfers mee van onze operatie in de Nordics (Zweden en Denemarken) en Italië. Gezamenlijk reduceerden we in 2022 onze CO2-uitstoot met 9,4%.

De grootste stappen in de reductie zetten we in 2022 in mobiliteit (we gaan steeds meer elektrisch rijden), in onze productie (met name de sluiting van een asfaltcentrale had impact) en met ons materieel (ook bij ons portfoliobedrijf Terracon zijn de machines overgestapt op biobrandstof).

Ook op projectniveau

Behalve op bedrijfsniveau zijn we op projectniveau actief met reductiemaatregelen. Op diverse langdurige projecten hebben we laadpalen, zetten we fietsen in (bijvoorbeeld in Groningen en Delft-Rijswijk – duurzame daad #17)) en faciliteren we hotelovernachtingen. Waar mogelijk hergebruiken we materialen. Zo hebben we wisseldelen die uit het project PHS Dijksgracht werden gesaneerd hergebruikt in ons onderhoudsgebied PGO De Wadden (duurzame daad #125), ligt bij de vervanging van 17 bruggen in waterschap Noorderzijlvest de focus op circulariteit (duurzame daad #114) en geven we bij Strukton Rail Short Line spoorstaven, dwarsliggers, ballast of andere onderdelen een tweede leven (duurzame daad #95).

In de keten

Minstens zo belangrijk als reductie van onze eigen uitstoot, zijn de initiatieven die we samen met ketenpartners nemen om de uitstoot in de keten te reduceren. Zo zijn we actief deelnemer in de Coalitie Anders Reizen (duurzame daad #99), hebben we het ketenoverleg Duurzaam Spoor geïnitieerd, zijn we vriend van de Groene Koers en zijn we deelnemer van het Emissieloos Netwerk Infra (duurzame daad #86).

 

Hihglights uit de CO2-rapportage

CO2-voortgangsverlag 2022

Meer over de CO2-reductie bij ons en in de keten, lees je in ons CO2-voortgangsverlag 2022

Open het voortgangsverslag

Meer duurzaam nieuws

Artikel

Podcast over groene mobiliteit

Lees meer
Lees meer over Podcast over groene mobiliteit

Artikel

Veiligheidsbewustzijn vergroten met Governance Code

Lees meer
Lees meer over Veiligheidsbewustzijn vergroten met Governance Code

Artikel

Zonnefietspad en groene geluidsschermen

Lees meer
Lees meer over Zonnefietspad en groene geluidsschermen
Al onze verhalen