Bekijk alle artikelen

Veiligheidsbewustzijn vergroten met Governance Code

Eenheid in regels en instructies, kennisdeling en opleiding. Via deze kernwaarden wil de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn in alle fases van de bouw vergroten. (artikel BouwPlus)

Aangesloten bedrijven hetzelfde veiligheidsniveau

De GCVB is in 2014 opgericht en ondertekend door een aantal toonaangevende opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van bouw, utiliteit, infrastructuur en installatietechniek. Inmiddels hebben meer dan elfhonderd bedrijven het document onderschreven, waaronder alle grote bouwondernemingen in ons land. Ondertekenaars en onderschrijvers stemmen in met de kernwaarden en dragen deze zelf ook actief uit, zowel binnen als buiten hun onderneming. ‘Er zijn al veel veiligheidswetten, regels en sectorafspraken voor de bouw. Denk aan de Arbowetgeving en VCA. GCVB is daarop een aanvulling,’ zegt Rob Marijnissen. Hij is namens zijn werkgever Strukton lid van het kernteam, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ondertekenaars van de GCVB, volgens Marijnissen een extra inspanning om tot een betere veiligheidscultuur te komen. ‘De achterliggende gedachte is dat de aangesloten bedrijven allemaal hetzelfde veiligheidsniveau bereiken. Helaas gebeuren er nog steeds ongelukken in de bouw. Ons doel is om het aantal incidenten tot nul terug te brengen. Als we de risico’s voor de ernstigste incidenten terugdringen en consistent zijn in het terugdringen van de minder zware incidenten, betekent dat automatisch ook risicobeperking voor deze categorie.’

De Governance Code Veiligheid in de Bouw is een extra inspanning om tot een betere veiligheidscultuur te komen.

Generieke Poort Instructie

Een goed voorbeeld van uniformering is de Generieke Poort Instructie (GPI). Marijnissen: ‘’De algemene instructies zijn op alle GCVB bouwplaatsen hetzelfde en gelden ook voor onderaannemers, zzp-ers en toeleveranciers. Op deze manier wordt het veiligheidsdenken in de hele bouwketen gestimuleerd.’’ Je kunt het GPI certificaat halen via speciale online modules. Het certificaat geldt voor één jaar en geeft toegang tot bouwplaatsen van alle bedrijven die zijn aangesloten. Je hoeft dus niet voor elke bouwplaats afzonderlijk de algemene instructies door te lezen. GPI is een aanvulling op VCA en niet alleen beperkt tot personeel.

Veiligheid in Aanbesteding

Ondertekenaars nemen sinds begin dit jaar veiligheidsbewustzijn verplicht op in aanbestedingen (ViA) en contracten. Marijnissen: ‘’Opdrachtgevers verlangen ook van onderaannemers en toeleveranciers grote inspanningen op het gebied van veiligheid. De grote opdrachtgevers die hebben ondertekend, hebben dit al vastgelegd in het aanbestedingstraject.

Neem contact op met Rob

Rob Marijnissen

Manager Veiligheid bij Strukton Infra Specials


+31 6 11 72 19 26

Het hele interview

Lees het complete interview met Rob Marijnissen in BouwPlus

Naar het interview

Veiligheid bij Strukton

Pagina

Veiligheid

Lees meer
Lees meer over Veiligheid