Bekijk alle artikelen

CO2-reductie in 2023

Laten we maar direct duidelijk zijn: De CO2-reductie die we in 2023 hebben behaald, voldoet niet aan onze ambitie. Met een totale bruto CO2-uitstoot van 37.806 ton CO2 in 2023 (2022: 37.885 ton CO2) reduceerden we 94 ton (oftewel 0,13%). De reductie was in absolute zin laag. Afgezet tegen onze omzet, hebben we wel aan onze doelstelling voldaan; de relatieve reductie over 2023 was namelijk 3,6%.

De tegenvallende absolute reductie maakt dat we de komende jaren extra hard aan de slag gaan om onze duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn te halen. Eén van deze doelstellingen is dat wij in 2030 onze CO2-uitstoot met 50% willen hebben gerealiseerd ten opzichte van 2021. Dat is ambitieus, maar nodig om te voldoen aan bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs.

Maatregelen

Dat we in 2023 minder hebben gereduceerd dan gewenst, betekent niet dat er niets is gebeurd. Wij nemen diverse maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren, zowel in onze projecten als in de keten. Het effect van veel maatregelen is echter pas op de langere termijn terug te zien. Denk aan het elektrificeren van de leaseauto’s en onze bedrijfsbussen. Er gaat tijd overheen voordat de impact daarvan zichtbaar is in onze CO2-uitstoot.

Ook maatregelen die wij in projecten nemen hebben tijd nodig. We zijn in 2023 gestart met het werken met emissieloos en emissiearm materieel en de inzet van duurzame energievoorziening op de bouwplaats. Deze methodes staan echter nog in de kinderschoenen en we zijn samen met ketenpartners aan het leren. De investeringen die wij daar nu in doen, gaan op de langere termijn tot zichtbare reductie leiden. Ook initiatieven voor circulair werken (denk aan Closing the Loop, circulair beton voor bovenleidingportalen en hergebruik van wissels) vergen nu vooral investeringen. De investering gaat dan vóór de reductie uit.

Voortgangsrapportage

Meer over onze doelstellingen, maatregelen, initiatieven en de voortgang in 2023 voor CO2-reductie in scope 1, 2 en 3 lees je in de voortgangsrapportage over 2023.

Open het document

Vol vertrouwen verder reduceren

Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij onze doelstellingen richting 2030-2035 gaan halen. Wél vragen we iedereen, intern én extern, om hieraan bij te dragen.

Heeft u ideeën of suggesties? Neem contact met ons op via mvo@strukton.com.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsdoelstellingen? Check onze doelstellingen voor de lange termijn én de doorvertaling daarvan naar de korte termijn.

Naar de CO2-ladder pagina

Recent corporate nieuws

Artikel

Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Lees meer
Lees meer over Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Artikel

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees meer
Lees meer over Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Artikel

Strukton Integrale Projecten BV overgenomen door Aiber Services

Lees meer
Lees meer over Strukton Integrale Projecten BV overgenomen door Aiber Services
Naar onze verhalen