Bekijk alle artikelen

Strukton voornemens Grid Solutions activiteiten aan SPIE te verkopen

Strukton Groep en SPIE hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de Grid Solutions activiteiten van Strukton Systems (onderdeel van Strukton Power) aan SPIE. Het gaat om nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van hoogspanningsstations en middenspanninginstallaties, evenals bijbehorende service- & maintenance-activiteiten voor voornamelijk regionale en landelijke netbeheerders.

Bij deze voorgenomen transactie zullen ruim 100 medewerkers overgaan naar SPIE. De centrale ondernemingsraad (COR) van Strukton is betrokken bij deze voorgenomen verkoop en heeft positief advies uitgebracht. De verkoop zal, onder voorbehoud van overeenstemming met de betreffende opdrachtgevers, naar verwachting in december 2023 plaatsvinden.

Voor Strukton is de verkoop een logische stap in de strategische focus op duurzame infrastructuur op en rond het spoor.

Ander recent nieuws

Artikel

Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Lees meer
Lees meer over Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Artikel

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees meer
Lees meer over Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Artikel

CO2-reductie in 2023

Lees meer
Lees meer over CO2-reductie in 2023
Lees al onze berichten