Bekijk alle artikelen

Strukton voornemens Grid Solutions activiteiten aan SPIE te verkopen

Strukton Groep en SPIE hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de Grid Solutions activiteiten van Strukton Systems (onderdeel van Strukton Power) aan SPIE. Het gaat om nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van hoogspanningsstations en middenspanninginstallaties, evenals bijbehorende service- & maintenance-activiteiten voor voornamelijk regionale en landelijke netbeheerders.

Bij deze voorgenomen transactie zullen ruim 100 medewerkers overgaan naar SPIE. De centrale ondernemingsraad (COR) van Strukton is betrokken bij deze voorgenomen verkoop en heeft positief advies uitgebracht. De verkoop zal, onder voorbehoud van overeenstemming met de betreffende opdrachtgevers, naar verwachting in december 2023 plaatsvinden.

Voor Strukton is de verkoop een logische stap in de strategische focus op duurzame infrastructuur op en rond het spoor.

Ander recent nieuws

Artikel

Update voorlopige cijfers 2021-2023 Strukton

Lees meer
Lees meer over Update voorlopige cijfers 2021-2023 Strukton

Artikel

Afstemming en samenwerking cruciaal voor duurzame spoorsector

Lees meer
Lees meer over Afstemming en samenwerking cruciaal voor duurzame spoorsector

Artikel

Kunnen we bij Strukton nog ambitieuzer zijn

Lees meer
Lees meer over Kunnen we bij Strukton nog ambitieuzer zijn
Lees al onze berichten