Bekijk alle artikelen

Onderweg naar 50% CO2-reductie in 2030

Bij Strukton zijn wij onderweg naar 50% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2021. Liggen we op koers? Je leest het in onze voortgangsrapportage over de eerste helft van 2023.

Onze klimaatdoelen

 • Geen schadelijke uitstoot en restafval meer op onze kantoren en projecten? In 2030 is het een feit!
 • Ontwerpen en bouwen met circulaire of hoogwaardig hergebruikte materialen? In 2030 is het een feit!
 • Verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit bij elk project? In 2030 is het een feit!
 • Klimaatneutraal opereren? In 2035 is het een feit!

De bovenstaande doelen zijn ambitieus, en we gaan er samen voor, als Struktonbedrijven in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, leveranciers en andere ketenpartners.

De grenzen over

De CO2-Prestatieladder helpt ons om onze doelen te bereiken. In Nederland gaan we al jarenlang ‘op’ voor deze prestatieladder. Na België zijn nu ook onze bedrijven in de andere thuislanden aangehaakt: Zweden, Denemarken en Italië. We durven gerust te stellen dat wij vrij uniek zijn met deze ‘meerlandenaanpak’. De in Nederland geïnitieerde systematiek van de CO2-Prestatieladder gaat de grenzen over.

De in Nederland geïnitieerde systematiek van de CO2-Prestatieladder gaat de grenzen over

Highlights eerste helft 2023

Twee keer per jaar rapporteren we intern en extern over de stand van de CO2-reductie bij ons bedrijf én in de keten. In het rapport lees je hoe we hebben gepresteerd. Een paar highlights:

 • We reduceerden onze uitstoot met 1,2%
 • Gerelateerd aan onze bedrijfsopbrengsten was de reductie 0,81 ton CO2 per miljoen euro
 • De uitstoot van zakelijk reizen steeg met 0,09 ton CO2 per FTE
 • De CO2-uitstoot van ons materieel daalde met 0,37 ton CO2 per miljoen euro bedrijfsopbrengsten

We zijn duurzaam onderweg, maar hebben nog een flinke weg te gaan.

Maatregelen

In de eerste helft van dit jaar troffen we diverse maatregelen, waaronder:

 • Realisatie slim oplaadplein met plek voor 5 elektrische voertuigen in Raalte
 • Pilots uit met elektrische busjes
 • Aanschaf elektrische quad
 • Aanschaf twee elektrische minigravers
 • Start retrofit hoogwerker

Dit én meer lees je in de rapportage over de eerste zes maanden van dit jaar.

Open de rapportage

Meer weten over duurzaamheid bij Strukton?

Manuela Studer

Manager Sustainability


06 27 38 41 90

Hoe wij CO2-reduceren

Check onze pagina CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Een greep uit ons duurzame nieuws

Glasvezelwapening voor bovenleidingportalen

Met bovenleidingpalen met glasvezelwapening voorkomen we storingen en schade door zwerfstromen en verlengen we de levensduur.

Lees meer
Lees meer over Glasvezelwapening voor bovenleidingportalen

Bouwen voor TenneT het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Met dit project dragen we bij aan een meer duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk

Lees meer
Lees meer over Bouwen voor TenneT het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Strukton draagt steentje bij aan sociale winst

Strukton maakte een speciale tijdelijke praktijkruimte om te metselen bij de Beroepscampus in Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Strukton draagt steentje bij aan sociale winst

De 100+ duurzame daden van Strukton

Naar onze duurzame daden

100 duurzame daden