Bekijk alle artikelen

Strukton deponeert jaarverslag 2020

Op 15 februari 2023 maakte Strukton de voorlopige ongecontroleerde resultaten over 2020 bekend. Nu is de controle afgerond door de accountant en zijn de cijfers definitief. De resultaten bevestigen het significante verlies van EUR 198,4 miljoen. Met name problemen bij een aantal grote projecten en eenmalige kosten waren hiervan de oorzaak. Intussen heeft Strukton een aantal noodzakelijke maatregelen geformuleerd gericht op het oplossen van de problemen uit het verleden, en het voorzien in een ruimere kapitaalpositie ten behoeve van de borging van de continuïteit van de ondernemingen.

Het verslag over 2020 wordt veel later gedeponeerd dan wettelijk vereist. Dit is een onwenselijke situatie, zo geeft de Raad van Commissarissen aan in het verslag. De reden voor de vertraging is dat Strukton enige tijd geen accountant had, er onvoldoende capaciteit was op het vlak van financial controlling en er problemen waren met de governance van de onderneming. CEO en eigenaar Gerard Sanderink is in maart van dit jaar geschorst door de RvC en er is een nieuw interim-bestuur aangekondigd, met Rob van Wingerden als CEO a.i., Mark de Haas als CTO a.i. en Arthur Vlaanderen als CFO.

Terugblik 2020

Een groot aandeel in het verlies over 2020 had Strukton International vanwege een significante afschrijving als gevolg van de verslechterde juridische situatie met betrekking tot het Riyad metroproject in Saoedi-Arabië. Strukton heeft daarop besloten zich versneld terug te trekken uit dit project en het Midden-Oosten. Het gevolg hiervan is onder andere dat de accountant geen toegang meer heeft tot de financiële gegevens van het consortium in Saudi-Arabië waar Strukton deel van uitmaakte. Hierdoor kan dit project over 2020 niet meer worden geaudit, en heeft accountant Mazars moeten besluiten om voor het geheel van de jaarrekening 2020 een verklaring van oordeelonthouding af te geven. Omdat in de jaarrekening van 2021 de cijfers van 2020 ter vergelijking worden gepresenteerd, is de verwachting dat de controleverklaring voor boekjaar 2021 een vergelijkbare strekking zal hebben.

De resultaten van Strukton Civiel in Nederland waren tevens teleurstellend, waarbij met name het project Hoofdstation Groningen negatief bijdroeg. Ook het MEET RIVM project leverde een negatieve bijdrage aan het resultaat, als gevolg van complexe issues waarover formele geschilprocedures lopen en welke nog een aanmerkelijk risico met zich meebrengen. Deze issues veroorzaken vertraging en hebben financiële gevolgen die de voorlopige cijfers van 2021 en verder nog materieel kunnen beïnvloeden.

Strukton Rail wist daarentegen wel stabiele resultaten voor 2020 te realiseren.

Met de deponering van het jaarverslag 2020 is een noodzakelijke basis gelegd voor de afronding van de controles voor de jaren 2021 en 2022. Het streven is de controle van 2021 dit jaar af te ronden.

In de loop van 2021 heeft Strukton zijn bedrijfsstrategie voor de korte en lange termijn herijkt, waarbij Strukton zich verder wil ontwikkelen naar een in duurzame infrastructuur gespecialiseerde dienstverlener. Het bedrijf richt zich primair op projecten en opdrachten binnen de Europese Unie. Strukton wil actief bijdragen aan de transitie richting groen vervoer en elektrificatie en een fossielvrijere Europese samenleving bevorderen.

Jaarverslag 2020

Meer nieuws

Artikel

Strukton Integrale Projecten BV overgenomen door Aiber Services

Lees meer
Lees meer over Strukton Integrale Projecten BV overgenomen door Aiber Services

Artikel

A1 Electronics overgenomen door Gimv

Lees meer
Lees meer over A1 Electronics overgenomen door Gimv

Artikel

Monica Bremer commissaris Strukton

Lees meer
Lees meer over Monica Bremer commissaris Strukton
Meer nieuws