Bekijk alle artikelen

Op weg naar 75% minder CO2-uitstoot

In de eerste helft van dit jaar was onze totale CO2-uitstoot 11.611,9 ton (2021: 13.839,06 ton). Dit blijkt uit onze CO2-voortgangsrapportage. Zo’n broeikasuitstoot komt neer op een jaar rijden door zo’n 5.500 benzineauto’s, 836.057 keer van Amsterdam naar Parijs met de HSL of 30.190 economy class vluchten van Amsterdam naar Rome.

Reductie

We reduceerden onze totale uitstoot ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 16%. Bekijken we de uitstoot per miljoen bedrijfsopbrengsten, dan was de reductie 2,4%. Het grootste deel van de reductie komt door het afstoten van de asfaltcentrale eind Q2 2021. In de eerste twee kwartalen 2021 stootte deze centrale 1.394,86 ton CO2 uit.

Op weg naar 2030

In 2030 willen we de uitstoot per miljoen bedrijfsopbrengsten met 75% hebben gereduceerd. De stand is nu een kleine 48%. We zijn dus op weg, maar er is nog veel te doen!

We zijn op weg, maar er is nog veel te doen!

Mobiliteit

Met onze zakelijke mobiliteit stootten we 7.152,33 ton CO2 uit (2021: 7659,99 ton). De afname komt door toename in elektrische (bedrijfs)auto’s en het hybride werken.

Productiemiddelen

Met onze productiemiddelen valt nog veel te reduceren. Ons doel is om de relatieve uitstoot van onze productiemiddelen elk jaar te reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar: met 5% voor 2022, 15% voor 2023 en 20% voor 2024. Dat doen we onder andere met de ontwikkeling van de batterijloc, het elektrificeren van GMG en KMG, de aanschaf van de Green Rail Runner en het gebruik van HVO50 brandstof voor de funderingsmachines van Terracon.

Hihglights uit de CO2-rapportage

Ketensamenwerking

Veel uitstoot reduceren we ‘in de keten’. Dus samen met leveranciers en opdrachtgevers in samenwerkingsprojecten zoals Closing the Loop en de inzet van 100% gerecycled beton voor bovenleidingfundamenten.

We participeren in diverse samenwerkingsverbanden, zoals Anders Reizen, Emissieloos Netwerk Infra, Duurzaam GWW Crow, MVO Nederland en Europe’s Rail.

De volledige CO2-rapportage

In de CO2-rapportage en het energiemanagementplan gaan we nader in op de footprint in scope 1, 2 en 3, doelstellingen, maatregelen en initiatieven

Open het document

Recent duurzaamheidsnieuws

Emplacement Onnen duurzaam in vernieuwd jasje

Het ketenpark maakte gebruik van de stroom waar normaal de wisselverwarming op draait. Geen dieselaggregaten, geen hybride aggregaten, maar 100% aan de stekker.

Lees meer
Lees meer over Emplacement Onnen duurzaam in vernieuwd jasje

Zonnewarmte uit kunstgrasvelden

Op Sportpark Marslanden in Zwolle loopt een pilot met een voetbalveld dat energie opwekt. De verwachting is dat een volledig voetbalveld in de toekomst in staat is om 200 woningen te verwarmen.

Lees meer
Lees meer over Zonnewarmte uit kunstgrasvelden

Ontwikkeling batterijloc bereikt nieuwe mijlpaal

Op eigen terrein bereikte Strukton een nieuwe mijlpaal met onze batterijloc-ontwikkeling: de locomotief rijdt! Zonder bovenleiding, zonder diesel, mét batterij.

Lees meer
Lees meer over Ontwikkeling batterijloc bereikt nieuwe mijlpaal

Duurzaamheid bij Strukton

Met onze partners dragen wij bij aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van civiele infrastructuur en spoornetwerken.

Lees meer