Bekijk alle artikelen

Het is nog nooit niet gelukt

Ellen de Waard is omgevingsmanager bij Strukton Civiel. Ze is betrokken bij meerdere Strukton-projecten. Mijn taak daarin? Alles wat niet het project zelf is. Dus niet de technische kanten van bijvoorbeeld een viaduct, maar wel alles daaromheen. Ik zorg dat de kabels en leidingen op het juiste moment zijn verlegd en heb contact daarover met nutsbedrijven en nevenaannemers. Ik vraag vergunningen aan, zoek uit of er beschermde planten en dieren in de omgeving van dat viaduct zitten en neem maatregelen als die nodig zijn. Ik laat onderzoek doen naar niet-gesprongen explosieven en ik organiseer bewonersavonden voor omwonenden. Ook zorg ik dat er op het juiste moment de juiste verkeersomleidingen zijn. Verder valt archeologie ook onder omgevingsmanagement: vondsten in de bodem.

Al die maatregelen hoef ik niet allemaal zélf uit te voeren, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid dát het gebeurt. Ik coördineer alles en zorg dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste informatie hebben en dat ze op het juiste moment in actie komen.

Nestkasten

Het mooie aan omgevingsmanagement is dat het vak een harde en een zachte kant heeft. De harde kant is de techniek. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor, maar ik moet er wel over kunnen meepraten: hoogtes, dieptes, werkmethodes, noem maar op. De keuzes op civieltechnisch gebied vertaal ik door naar risico’s en beheersmaatregelen. Neem ecologie: er zitten zus en zoveel vogels, dan moeten we daar en daar nestkasten ophangen. Tegelijk is er de zachte kant: het overleg met de omgeving, zorgen dat wandelaars weten dat die nestkasten er hangen en dat ze moeten blijven hangen.

“Het mooie aan omgevingsmanagement is dat het vak een harde en een zachte kant heeft”

Platslaan

Natuurlijk kom ik vaak met een boodschap die niet leuk is, bijvoorbeeld dat we een weg tijdelijk moeten afsluiten. Tegelijk heb ik medewerking nodig van de mensen die ik die boodschap breng: ze moeten omrijden. De truc is dan om beide kanten van het verhaal duidelijk te maken. Bijvoorbeeld dat we de weg afsluiten voor hun eigen veiligheid en dat het belangrijk is dat ze omrijden. Begrip krijgen daarvoor lukt alleen als ik goed kan uitleggen waarom die afsluiting nodig is. Dus het platslaan van moeilijke informatie naar een eenvoudig verhaal is iets wat een omgevingsmanager heel goed moet kunnen.

Waardering

Ik probeer dan ook altijd heel goed te luisteren naar wat stakeholders nodig hebben en begrip te hebben voor punten die voor hen heel belangrijk zijn. Voor een restauranthouder kan het bijvoorbeeld een groot verschil maken als we op het omleidingsbord specifiek benoemen dat zijn restaurant via de omleiding bereikbaar is. Dat is voor ons geen moeite en het levert wel veel waardering op. Op die manier worden mensen, bedrijven en instanties onderdeel van het project en dan werken ze veel gemakkelijker mee. Sterker nog, dan hebben ze waardering voor wat we doen.

“Het platslaan van moeilijke informatie naar een eenvoudig verhaal is iets wat een omgevingsmanager heel goed moet kunnen”

Een plus

Dat stapje extra is zo belangrijk, het levert zo veel op. Bij het Lauwersmeer hebben we vorig jaar 32 kilometer dijkversterking aangebracht. Dat werk ging dwars door allemaal natuurgebieden, dus ecologie was duidelijk een zwaartepunt in dat project, dat wilden we zo goed mogelijk doen. Staatsbosbeheer heeft toen voorgesteld om bij de start van het project een laagje teelaarde van de dijk te schrapen en opzij te leggen, zodat we die er naderhand weer overheen konden strooien. Dat hebben we gedaan en het resultaat is dat alle planten en zaden behouden zijn gebleven. Het werk is een jaar geleden afgerond en alles groeit en bloeit zoals voorheen, net of er niets is gebeurd. Daar krijg ik de meeste energie van: een plus creëren in het landschap.

Zo divers

Omgevingsmanagement is een relatief jong vakgebied: het bestaat nu vijftien tot twintig jaar. Althans, als specifieke functie. Voor die tijd waren de werkzaamheden verspreid over verschillende disciplines, de werkvoorbereider bijvoorbeeld. Nu is het echt een vak waarin techniek en omgeving met elkaar zijn verenigd. Het vak wordt ook steeds belangrijker: het is niet meer hoofdstuk 8 van de uitvraag maar hoofdstuk 2 van de uitvraag. Mooi vind ik dat. Het leukste aan mijn werk? Dat het zo divers is. En dat het nog nooit niet gelukt is om een mooi project in een tevreden omgeving achter te laten.

Quote icon "Het werk is inmiddels een jaar geleden afgerond en alles groeit en bloeit zoals voorheen, net of er niets is gebeurd. Daar krijg ik de meeste energie van: een plus creëren in het landschap." Quote icon

Ellen de Waard

Bewuste Bouwer

Duurzame Daad #85: Strukton is een Bewuste Bouwer. Met Bewuste Bouwers geven wij een maatschappelijke impuls aan de bouwwereld. De gedragscode van Bewuste Bouwers rust op vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Met ons lidmaatschap van Bewuste Bouwers dragen wij bij aan SDG 8.

100 duurzame daden

Meer verhalen

Artikel

Kunnen we bij Strukton nog ambitieuzer zijn

Lees meer
Lees meer over Kunnen we bij Strukton nog ambitieuzer zijn

Artikel

Veiligheidsbewustzijn vergroten met Governance Code

Lees meer
Lees meer over Veiligheidsbewustzijn vergroten met Governance Code

Artikel

Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties

Lees meer
Lees meer over Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties
Al onze verhalen

Vacatures

Vacature

Werkvoorbereider Treinbeveiliging bij Strukton Rail: Zorg voor Veiligheid op het Spoor!

Uren: 32-40 Uur | Werkgebied: Utrecht

Lees meer
Lees meer over Werkvoorbereider Treinbeveiliging bij Strukton Rail: Zorg voor Veiligheid op het Spoor!

Vacature

Junior Begroter

Uren: 32-40 Uur | Werkgebied: Utrecht

Lees meer
Lees meer over Junior Begroter

Vacature

(Senior) Werkvoorbereider Infra

Uren: 32-40 Uur | Werkgebied: Noord-Brabant

Lees meer
Lees meer over (Senior) Werkvoorbereider Infra
Ga naar werkenbijstrukton.nl