Bekijk alle artikelen

Update voorlopige cijfers 2021-2023 Strukton

Het nieuwe bestuur van Strukton Groep N.V. geeft hierbij een update van de voorlopige cijfers van 2021-2023.

Na de schorsing van de CEO/aandeelhouder en aanstelling van de beheerder van de aandelen Oranjewoud N.V., waar Strukton een onderdeel van is, is het nieuwe bestuur aan het werk om rust en stabiliteit in de organisatie te brengen. Hiertoe is een aantal maatregelen genomen. Onder andere een grondige analyse van de situatie van een aantal sterk verlieslatende projecten. Er zijn nieuwe feiten en inzichten die dermate relevant zijn dat is besloten om de voorlopige cijfers 2021-2023 reeds voor het afronden van de lopende jaarrekeningcontrole 2021 te actualiseren. Het bestuur van Strukton Groep verwacht dat door grotere verliesvoorzieningen voornamelijk op het RIVM-project, het project Hoofdstation Groningen en de onderhoudswerkzaamheden voor A15 MaVa het resultaat over boekjaar 2021 voor Strukton Groep materieel slechter zal zijn ten opzichte van het voorlopige resultaat zoals dat is gepubliceerd op 15 februari 2023. De huidige verwachting is dat het EBIT resultaat 2021 zal uitkomen rond € 168 mio negatief. De bijgevoegde cijfers zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen.

De verwachte resultaatsverslechtering over 2021 wordt gemitigeerd door de boekwinst op de verkoop van Strukton Worksphere in 2022 voor een bedrag van ruim € 200 mio.

Daarnaast is afgelopen zomer het aandeel in het metro-project in Saoedi-Arabië overgedragen aan de partners in het consortium, waardoor zowel de bankgaranties als de cash die eerder de gerelateerde bankgaranties afdekte (€ 48 mio), nu ter vrije beschikking van Strukton zijn gekomen.

Andere maatregelen die zijn en worden genomen betreffen de cashpositie, o.a. verbetering van het werkkapitaal en de verkoop van niet-kernactiviteiten. Het selectieve aannamebeleid is gericht op de kerngebieden en kernactiviteiten met sterke focus op het risicoprofiel, de betalingscondities en de contractvoorwaarden.

Over de eerste negen maanden van 2023 wordt een EBIT van € 10,5 mio (1,1%) behaald bij een omzet € 999,2 mio en solvabiliteit op basis van het garantiekapitaal van 6,6%. De orderportefeuille is van voldoende niveau.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de afronding van de jaarrekeningcontrole voor 2021 van Strukton Groep N.V. Afronding daarvan is gepland uiterlijk begin 2024. De afronding van de jaarrekeningcontrole van 2022 voor Strukton Groep N.V. staat gepland voor medio 2024, gevolgd door de afronding van jaarrekening 2023.

Het nieuwe bestuur zet de ingezette maatregelen gericht op het creëren van rust, stabiliteit en perspectief voort, waarbij het kan rekenen op de grote inzet van gemotiveerde medewerkers.

 

Key financials (unaudited)

Download artikel (pdf)

Update voorlopige cijfers 2021-2023 Strukton

Download artikel als pdf