Bekijk alle artikelen

RvC dient verzoek in bij Ondernemingskamer

Op 17 maart 2023 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Oranjewoud en Strukton de heer Gerard Sanderink geschorst als CEO bij Oranjewoud NV, Strukton Groep NV en al haar dochterondernemingen waar hij bestuurder is. De schorsing voor de duur van drie maanden volgde op diverse incidenten die afbreuk deden aan de stabiliteit van de governance van de ondernemingen en ook de reputatie van de ondernemingen beschadigden.

Volgend op de schorsing heeft de RvC, in samenwerking met het management van de ondernemingen, voortvarend kunnen werken aan het aanpakken van dossiers die moesten worden opgelost. De RvC focust op het belang van de ondernemingen en hun stakeholders en neemt de stappen die zij nodig acht om deze belangen te beschermen.

 

Voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als CEO noodzakelijk. De RvC heeft daarom bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek ingediend en de Ondernemingskamer gevraagd de schorsing te verlengen en de heer Sanderink ook voor langere tijd op afstand te zetten als indirect grootaandeelhouder van Oranjewoud en Strukton Groep.

Meer verhalen

Artikel

Strukton deponeert jaarverslag 2022

Lees meer
Lees meer over Strukton deponeert jaarverslag 2022

Artikel

Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Lees meer
Lees meer over Voorlopige cijfers eerste kwartaal 2024 Strukton

Artikel

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees meer
Lees meer over Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel