Bekijk alle artikelen

Arthur Vlaanderen wordt Group CFO

Met ingang van 1 september 2022 wordt Arthur Vlaanderen benoemd tot Group CFO van Strukton Groep. Arthur is inmiddels zeven jaar in dienst van Strukton. Hij was financieel verantwoordelijk voor een aantal langjarige DBFMO-contracten en leidde bijvoorbeeld in 2018-2019 met succes de herfinanciering van het project A15 Maasvlakte Vaanplein. Sinds 2018 is hij daarnaast betrokken bij transacties en herfinanciering(en) voor Strukton Groep. In juli 2021 werd hij Director Corporate Finance & Treasury. De afgelopen periode werkte hij samen met onder anderen Mark de Haas en Gerard Sanderink aan de strategieherziening van Strukton Groep en de herinrichting van de civiele organisatie. Ook was hij eindverantwoordelijk voor het geslaagde verkoopproces van Strukton Worksphere.

Wij zijn blij Arthur bereid te hebben gevonden om de rol over te nemen van Mark de Haas, die sinds 2021 op inhuurbasis de rol van CFO ad interim vervulde bij Strukton Groep. Mark werd in deze rol benoemd nadat hij bij Strukton Rail mede de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde strategie van Strukton Rail had vormgegeven. Als CFO van Strukton Groep speelde hij een leidende rol in de herziening van de strategie van Strukton Groep en de implementatie daarvan. Grote veranderingen waren onder meer de implementatie van het nieuwe consolidatiesysteem, het aantrekken van de nieuwe accountant, de (her)inrichting van een overkoepelende holdingorganisatie, de organisatorische herinrichting van Strukton Civiel en de inrichting van de specialistische portfoliobedrijven. Ook verwelkomden wij in maart 2022 een nieuwe Raad van Commissarissen.

De strategische focus op duurzame infrastructuur bouwen we verder uit, waarbij we voortbouwen op onze rijke historie en expertise. Slagvaardig, doelgericht en met een heldere organisatiestructuur. Gericht op een goed resultaat en met een afgebakende scope die aansluit bij onze kerncompetenties. Wij nemen geen risicovolle projecten meer aan buiten onze expertise en richten ons op onze thuislanden in Europa: Scandinavië, België, Nederland en Italië. Daar zijn we al decennia thuis, hebben we controle en kunnen we het verschil maken.

Deze nieuwe strategische focus gaan we het komende jaar borgen en tegelijkertijd werken we actief aan de afbouw van grootschalige of risicovolle projectactiviteiten buiten Europa. Daarnaast gaan we verdere verbeteringen doorvoeren die de organisatie wendbaarder moeten maken en houden.

Wij bedanken Mark voor zijn belangrijke bijdragen aan Strukton en wensen Arthur veel succes in zijn nieuwe rol.