Bekijk alle artikelen

Directeur van Strukton Groep Erik Hermsen vertrekt bij Strukton

Algemeen directeur Erik Hermsen is vandaag, 1 oktober 2021, teruggetreden als bestuurder van Strukton. Wij zijn Erik enorm erkentelijk voor zijn grenzeloze inzet en betrokkenheid bij ons bedrijf de afgelopen 22 jaar.

Hij heeft Strukton samen met collega’s als technologisch partner op de kaart gezet en zich voor de volle 100% ingezet voor duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid op de lange termijn van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen.  

Hij heeft voor Strukton de basis gelegd onder publiek-private samenwerkingen en het daarbij horende denken vanuit levensduur en exploitatie. Wij hebben zijn kennis vanuit (project)financieringen zeer gewaardeerd.  

Als vertegenwoordiger van Strukton heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de communicatie en samenwerking met klanten, partners, commissarissen, de centrale ondernemingsraad en andere stakeholders. Hij heeft veel medewerkers geïnspireerd, die zich vol gedrevenheid en betrokkenheid inzetten voor de klant, de eindgebruiker en de omgeving. 

Erik kijkt met trots terug op zijn tijd bij Strukton en start een nieuwe fase in zijn loopbaan. Hierbij ligt de focus op bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Wij wensen Erik veel succes toe bij zijn vervolgstap.