Bekijk alle artikelen

Naar een duurzaam herstel in Europa

Samen met andere bedrijven steunt Strukton initiatieven om duurzaamheid centraal te stellen binnen de COVID-19-herstelplannen in Europa.

Strukton heeft de Green Recovery Statement getekend. In juni onderschreef Strukton met de leden van UNIFE het belang van een duurzaam herstel in de ‘Joint statement of the rail sector on the forthcoming strategy for sustainable and smart mobility’. We hebben nu de kans de duurzaamheidstransitie te versnellen. Daarvoor moeten we de handen ineenslaan. 

De COVID-19-pandemie raakt de hele wereld. De gevolgen zijn nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat de crisis ook kansen biedt. In zowel de publieke als private sector hebben we – soms tot onze eigen verrassing – bewezen met grote veerkracht en overtuiging te kunnen samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen. Samen met veel andere bedrijven pleit ook Strukton ervoor om van duurzaamheid de hoeksteen te maken van de corona-herstelplannen, met de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. 

Klimaatneutraal in 2050

In de Europese Green Deal is de ambitie neergezet dat Europa een leidende rol neemt in de transitie naar een CO2-neutrale economie. Het doel is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Alle sectoren en industrieën spelen daar een belangrijke rol in. Dat geldt zeker voor de sectoren waarin Strukton opereert: civiele infra, gebouwen en spoorsystemen. 

“Mobiliteit is een van de speerpunten in de Europese Green Deal. Op dit moment veroorzaakt de transportsector bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Europa,”

vertelt Jacob Zeeman, CEO Strukton Rail.

“Het spoorvervoer behoort tot de groenste vervoersmodaliteiten en is de enige modaliteit waarin de uitstoot is afgenomen. Rail moet de ruggengraat worden van het multimodale transport van de toekomst. Daar maken wij ons als sector hard voor in Europa.”

Mark Ooijen, CFO Strukton Worksphere:

“Gebouwen nemen 40% van het energieverbruik voor hun rekening. De kansen om gebouwen energiezuiniger te maken, liggen voor het grijpen. Technisch kan het. Nu moeten we als maatschappij écht open willen staan voor nieuwe ontwikkelingen als circulariteit, digitalisering en het delen van energiebronnen.” 

“Wij doen binnen Strukton al heel veel aan circulariteit. Neem Circuton, Greenfalt, de Green Silence Wall en GBN Artificial Grass Recycling. De kunst is om deze duurzame innovaties te koppelen aan het grotere geheel en samen met partners en opdrachtgevers te komen tot een transitie die ertoe doet,”

aldus Frank Bekooij, CEO Strukton Civiel.