Bekijk alle artikelen

Op koers met CO2-reductie

Tussen 2009 en 2020 onze CO2-uitstoot met 15% reduceren, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. Dit is een doelstelling die we in 2009 hebben bepaald. De rapportage over de eerste helft van 2018 laat zien dat we bedrijfsbreed op koers liggen om deze doelstelling te behalen. In 2019 zullen we onze CO2-reductiedoelstelling herijken. Over 2018 rapporteren we onze uitstoot nog op basis van de huidige doelstellingen.

CO2-emissies onderverdeeld naar scope

Het grootste deel van onze emissies komt uit mobiliteit, gevolgd door productie en materieel. Deze drie categorieën vertegenwoordigen 97% van de emissies.

Mobiliteit

De uitstoot van het leasewagenpark daalde in 2018 verder, na een lichte stijging in 2017. Binnen het huidige leasewagen-aanbod mogen alleen nog zuinige dieselleaseauto’s worden geleased. Daarnaast is per 1 januari 2018 in elke leasecategorie een 100% elektrische leasewagen beschikbaar. Een uitdaging vormt de veranderde aard van het werk: door de overgang naar meer beheer en onderhoud wordt er meer gereden. Om toch de uitstoot door mobiliteit te verlagen, worden andere maatregelen getroffen. Zo werd in de maand juni het gebruik van Skype-for-Business gepromoot. Hierbij is ingezet op drie aspecten: tijdwinst door efficiënter werken, kosten besparen door uren efficiënter in te richten én minder te rijden, en het verminderen van CO2-uitstoot.

Uitstoot materieel

De CO2-uitstoot van het ingezette materieel op projecten is in de eerste helft van 2018 met 17% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2017. Dit heeft vooral te maken met een toename van de bedrijfsopbrengsten. Met diverse activiteiten willen wij de CO2-uitstoot van het materieel reduceren.

  • Strukton is aangesloten bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien. In de eerste helft van 2018 hebben onder andere machinisten, afwerkers, uitvoerders en monteurs opnieuw de training Het Nieuwe Draaien voor Asfaltmaterieel gevolgd.
  • In de eerste helft van 2018 is een raamovereenkomst afgesloten tussen Strukton en leverancier van biobrandstof GoodFuels. Alle werkmaatschappijen van Strukton en alle samenwerkingsverbanden waarin Strukton participeert kunnen de biobrandstof inzetten.
  • De aanschaf van nieuw materieel wordt getoetst aan milieucriteria.

Meer weten over onze CO2-reductiemaatregelen? Lees het volledige rapport.