Bekijk alle artikelen

Strukton Civiel ondertekent Betonakkoord

Strukton Civiel heeft, als één van de initiatiefnemers en aanjagers, het Betonakkoord ondertekend.

Dinsdag 10 juli heeft Strukton Civiel het Betonakkoord ondertekend. Strukton Civiel is één van de initiatiefnemers en aanjagers van dit akkoord en is trots dat het Betonakkoord een feit is. Voor Strukton begint duurzaamheid met samen denken in levensduur. Daarmee creëer je bewustwording en volgen er concrete acties. De ondertekening stimuleert de ontwikkeling van duurzaam beton als innovatie en nieuw exportproduct.

Door dit akkoord kiest de infrasector voor de toekomst. Een belangrijke stap naar een economisch gezonde betonsector door duurzaam beton. Naast Strukton Civiel ondertekent Staatssecretaris Stientje van Veldhoven het Betonakkoord als bewindspersoon namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook drie andere ministeries doen mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Overige ondertekenaars zijn onder andere opdrachtgevers ProRail en Rijkswaterstaat, bouwondernemingen, producenten, leveranciers en architecten. 

Het ‘Betonakkoord voor duurzame groei’ is een nationaal ketenakkoord voor de toekomstbestendigheid van de betonketen. In dit akkoord verankeren vijftig bestuurders vanuit de betonketen en relevante stakeholders doelstellingen op het gebied van circulariteit, CO2-reductie, natuurlijk- en sociaal kapitaal. In Nederland komt er jaarlijks 15 miljoen m3 nieuw beton bij. Producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot. 

Met het Betonakkoord kiest de keten, van opdrachtgever tot producent en van realisatie tot hergebruik, voor een duurzamere toekomst. De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar ‘groen’ beton door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen en afspraken gericht op circulaire economie, CO2-reductie en Natuurlijk Kapitaal.  

Frank Bekooij, CEO Strukton Civiel: ‘Het Betonakkoord sluit naadloos aan en levert een grote bijdrage aan de doelstellingen genoemd in het Klimaatakkoord. Het Betonakkoord versnelt innovatie, creëert nieuwe producten en opent nieuwe markten waarbij de klimaatopbrengsten groot zijn. 

Een voorbeeld
Ook Strukton Civiel werkt aan duurzaam beton, via onder andere C2CA-technology B.V., een bedrijf van GBN Groep, dochter van Strukton Civiel en TU Delft. Vanuit dit bedrijf wordt een techniek ontwikkeld waarmee alle fracties van oud beton omgezet kunnen worden in nieuw beton. Ook de fijne fractie. Strukton levert hiermee input in Europese projecten, zoals HISER en VEEP (Horizon2020). Daarnaast levert Strukton Civiel via GBN Ballastrecycling, circulair materiaal voor beton en werkt Strukton Prefab aan de Green Silence Wall, een geluidsscherm van miscanthus beton. Strukton Civiel werkt, via onderzoek naar circulair beton en de levering van circulaire materialen, aan een gesloten betonketen. Hiermee bespaart Strukton Civiel natuurlijke grondstoffen en wordt er gewerkt aan innovatieve exportproducten.